Średnia 5.0 z 20 opinii
5/5
4,98/5
logo.png

Weź kredyt na nasze produkty i usługi. W sprawie szczegółów prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

Dotacja do pompy ciepła w ramach ulgi termomodernizacyjnej

Dofinansowanie do pompy ciepła za pomocą ulgi termomodernizacyjnej jest jedną z możliwości uzyskania wsparcia finansowego na tę inwestycję. Ulga termomodernizacyjna polega na odliczeniu od podstawy opodatkowania kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, do którego zalicza się także zamianę źródeł energii na źródła odnawialne, takie jak pompa ciepła.

Aby skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej, należy spełnić następujące warunki:

  • być właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego, który nie jest w budowie;
  • ponieść wydatki na pompę ciepła zgodnie z wykazem określonym w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r.;
  • udokumentować wydatki fakturą wystawioną przez podatnika podatku od towarów i usług;
  • zakończyć przedsięwzięcie termomodernizacyjne w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym podatnik poniósł pierwszy wydatek.

Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach. Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatek. Kwota odliczenia, która nie znalazła pokrycia w dochodzie (przychodzie) podatnika za rok podatkowy, podlega odliczeniu w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż przez 6 lat.

Ulga termomodernizacyjna jest dostępna dla osób o dowolnym poziomie dochodu i może być łączona z innymi formami dofinansowania do pompy ciepła, takimi jak program Czyste Powietrze czy Mój Prąd.

Szybki kontakt