Średnia 5.0 z 20 opinii
5/5
4,98/5
logo.png

Weź kredyt na nasze produkty i usługi. W sprawie szczegółów prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

Mój Prąd 5.0 – od 22 kwietnia możesz składać wniosek na dofinansowanie pomp ciepła

Mój Prąd 5.0 wystartował 22 kwietnia 2023, wprowadzając nowe zasady i rozszerzając zakres wsparcia dla instalacji odnawialnych źródeł energii. Teraz program obejmuje nie tylko fotowoltaikę, ale również pompy ciepła i kolektory słoneczne. Czy jesteś ciekaw, jak skorzystać z dofinansowania i gdzie złożyć wniosek?

Rozpoczęcie naboru wniosków w programie Mój Prąd 5.0

Minister Anna Moskwa poinformowała o piątym naborze wniosków do programu priorytetowego „Mój Prąd” w NFOŚiGW, który rozpoczął się 22 kwietnia. Jeśli chcesz skorzystać z dofinansowania, przygotuj elektroniczne wersje wymaganych dokumentów, takich jak:

 1. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia o przyłączenie mikroinstalacji fotowoltaicznej do sieci elektroenergetycznej lub zaświadczenie o rozliczaniu się na zasadach net-billing,
 2. Faktury lub paragony imienne za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej,
 3. Potwierdzenie dokonania płatności za wszystkie elementy zgłoszone do dofinansowania w pełnej wysokości dołączonej faktury,
 4. Zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej potwierdzające datę przyłączenia mikroinstalacji fotowoltaicznej do sieci energetycznej,
 5. Dokument potwierdzający numer rachunku bankowego wnioskodawcy,
 6. Protokół odbioru prac od wykonawcy lub oświadczenie wnioskodawcy dotyczące samodzielnego montażu dodatkowych elementów (np. magazyn ciepła),
 7. Karta produktu i/lub etykieta energetyczna.

Wnioski składane są online przez Generator Wniosków o Dofinansowanie GWD. Pamiętaj, że do założenia konta w GWD wymagany jest profil zaufany.

Program Mój Prąd 5.0 – wsparcie dla fotowoltaiki, pomp ciepła i kolektorów słonecznych

Nowa edycja programu Mój Prąd 5.0 oferuje dofinansowanie nie tylko dla fotowoltaiki czy magazynu energii, ale także dla pomp ciepła oraz kolektorów słonecznych. Jak stwierdziła Minister Klimatu i Środowiska, dzięki temu program będzie kompleksowym wsparciem w procesie przekształcania budynku jednorodzinnego w niskoemisyjny i efektywny energetycznie dom.

Komu dedykowany jest Mój Prąd 5.0?

Piąta edycja programu kontynuuje wspieranie finansowania prosumentów, którzy wytwarzają energię elektryczną na potrzeby gospodarstw domowych.

Mój Prąd 5.0 skierowany jest do prosumentów, którzy na dzień składania wniosku posiadają przyłączoną mikroinstalację fotowoltaiczną o mocy od 2 kWh do 10 kWh i rozliczają się za wyprodukowaną energię elektryczną w systemie net-billing.

Mój Prąd 5.0 – wysokość dofinansowania do pomp ciepła

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 58 tys. zł. Wysokość dopłat do pomp ciepła w Moim Prądzie jest taka, jak w podstawowym poziomie dofinansowania programu Czyste Powietrze 2023, czyli do:

 • pomp ciepła powietrze-powietrze wynosi do 4,4 tys. zł,
 • pomp powietrze-woda bez podwyższonej efektywności – do 12,6 tys. zł,
 • pomp powietrze-woda o podwyższonej efektywności – do 19,4 tys. zł,
 • pomp gruntowych – do 28 tys. zł,
 • kolektorów słonecznych – do 3,5 tys. zł.

Dofinansowanie do fotowoltaiki w programie Mój Prąd 5.0

Zgodnie z propozycją NFOŚiGW dopłaty wynoszą:

 • same panele fotowoltaiczne – do 6 tys. zł,
 • panele fotowoltaiczne plus komponenty – do 7 tys. zł,
 • panele fotowoltaiczne plus magazyn energii – do 16 tys. zł,
 • magazyn ciepła – do 5 tys. zł,
 • system zarządzania energią – do 3 tys. zł.

Program Mój Prąd finansuje do 50% kosztów instalacji. Dopłata udzielana jest na inwestycje już zakończone, a pieniądze wypłacane są w ciągu około trzech miesięcy od momentu zgłoszenia. Zakres kwalifikowalności kosztów obowiązuje od dnia 01.02.2020.

Mój Prąd 5.0 – kiedy można składać wnioski?

Nabór do programu ma być tym razem ciągły. Program ruszył w Dzień Ziemi, czyli 22 kwietnia 2023. Dzięki niemu możesz inwestować w ekologiczne rozwiązania, które pozwolą obniżyć koszty ogrzewania i energii elektrycznej, jednocześnie przyczyniając się do ochrony środowiska. Nie zwlekaj i sprawdź, jak skorzystać z dofinansowania Mój Prąd 5.0!