Średnia 5.0 z 20 opinii
5/5
4,98/5
logo.png

Weź kredyt na nasze produkty i usługi. W sprawie szczegółów prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

Dotacja do pompy ciepła w ramach programu Mój Prąd

Program mój prąd 5.0 jest rządowym programem wspierającym prosumentów, którzy wytwarzają energię elektryczną na potrzeby gospodarstw domowych z wykorzystaniem mikroinstalacji fotowoltaicznych i innych ekologicznych źródeł ciepła. Program ma na celu ograniczenie niskiej emisji i zwiększenie autokonsumpcji energii w miejscu jej wytworzenia.

Program skierowany jest do osób, które na dzień składania wniosku posiadają przyłączoną mikroinstalację fotowoltaiczną o mocy od 2 kWh do 10 kWh i rozliczają się za wyprodukowaną energię elektryczną w systemie net – billing. W ramach programu można otrzymać bezzwrotną dotację do 50% kosztów kwalifikowanych, a zakres kwalifikowalności kosztów obowiązuje od dnia 01.02.2020 r.

Program mój prąd 5.0 ruszył 22 kwietnia 2023 roku i potrwa do 22 grudnia 2023 roku lub do wyczerpania budżetu w wysokości 955 mln zł. Aby ubiegać się o dofinansowanie, należy złożyć wniosek elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP lub portalu NFOŚiGW.

Wniosek powinien zawierać m.in. dane osobowe wnioskodawcy, dane dotyczące nieruchomości i mikroinstalacji, kosztorys inwestycji i załączniki wymagane przez program.

Szybki kontakt